Brojači papirnog novca

 • NC 7100

brojač novca NC 7100

 1. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 2. softver za 5 valuta
 3. dva odeljka za sortiranje novčanica
 4. miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje
 5. skeniranje serijskih brojeva za sve instalirane valute
 6. sortiranje po podobnosti za sve instalirane valute
 7. mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama
 8. mogućnost nadogradnje softvera
 • NC 6000

brojač novca NC 6000

 1. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 2. softver za 5 valuta
 3. dva odeljka za sortiranje novčanica
 4. miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje
 5. mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama
 6. mogućnost nadogradnje softvera
 • NC 3500

brojač novca NC 3500

 1. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 2. softver za 5 valuta
 3. miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje
 4. mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama
 5. mogućnost nadogradnje softvera
 • ST 150F

brojač novca ST 150F

 1. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 2. softver za 5 valuta
 3. dva odeljka za sortiranje novčanica
 4. miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje
 5. sortiranje po podobnosti novčanica za RSD
 6. mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama
 7. velika brzina obrade novca
 • iHunter

brojač novca iHunter

 1. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 2. softver za 3 valute
 3. dva odeljka za sortiranje novčanica
 4. miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje
 5. skeniranje serijskih brojeva EUR i USD
 6. mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama
 7. mogućnost nadogradnje softvera
 • iSniper

brojač novca iSniper

 1. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 2. softver za 3 valute
 3. miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje
 4. mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama
 5. mogućnost nadogradnje softvera
 • STD-5

brojač novca STD-5

 1. UV, MG detekcija i detekcija novčanica po dužini
 2. četiri brzine brojanja
 3. odlične performance brojanja
 • FC 2

brojač novca FC 2

 1. tri brzine brojanja
 2. detekcija po dužini novčanica
 3. odlične performanse brojanja

©2015 Vivex Group d.o.o.