Brojači papirnog novca

Brojač novca - NC 7100

-visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata.

-softver za RSD, evro, US dolar, kao i za druge valute.

-miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje.

-mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama.

-mogućnost nadogradnje softvera.

Brojač novca - NC 6000

-visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata.

-softver za RSD, evro, US dolar, kao i za druge valute.

-miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje.

-mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama.

-mogućnost nadogradnje softvera.

Brojač novca - NC 3500

-visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata.

-softver za RSD, evro, US dolar.

-miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje.

-mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama.

-mogućnost nadogradnje softvera.

Brojač novca - ST 150

-visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata.

-sortiranje po kvalitetu novčanica.

-mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama.

-velika brzina obrade novca.

Brojač novca - iHunter

-visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata.

-softver za RSD, evro, US dolar i druge valute.

-miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje.

-skeniranje serijskih brojeva evra i us dolara.

-mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama, i nadogradnje softvera.

Brojač novca - iSniper

-visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata.

-softver za RSD, evro, US dolar i druge valute.

-detekcija dimenzija novčanica.

-brojanje po vrednostima novčanica.

-mogućnost nadogradnje softvera.

Brojač novca - FC 2

-tri brzine brojanja.

-detekcija po dužini novčanica.

-odlične performanse brojanja.

Beograd

+381 11 317 02 99

+381 11 317 03 09

office@vivex.rs

Banja Luka

+387 51 463 400

vivex@blic.net

Budva

+ 382 33 451 699

perimex@t-com.me

Apycom jQuery Menus