Brojači papirnog novca

 • NC 7100

brojač novca NC 7100

 1. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 2. softver za RSD, evro, US dolar, kao i za druge valute
 3. miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje
 4. mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama
 5. mogućnost nadogradnje softvera
 • NC 6000

brojač novca NC 6000

 1. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 2. softver za RSD, evro, US dolar, kao i za druge valute
 3. miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje
 4. mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama
 5. mogućnost nadogradnje softvera
 • NC 3500

brojač novca NC 3500

 1. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 2. softver za RSD, evro, US dolar
 3. miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje
 4. mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama
 5. mogućnost nadogradnje softvera
 • ST 150

brojač novca ST 150

 1. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 2. sortiranje po kvalitetu novčanica
 3. mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama
 4. velika brzina obrade novca
 • iHunter

brojač novca iHunter

 1. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 2. softver za RSD, evro, US dolar i druge valute
 3. miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje
 4. skeniranje serijskih brojeva evra i us dolara
 5. mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama
 6. mogućnost nadogradnje softvera
 • iSniper

brojač novca iSniper

 1. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 2. softver za RSD, evro, US dolar i druge valute
 3. detekcija dimenzija novčanica
 4. brojanje po vrednostima novčanica
 5. mogućnost nadogradnje softvera
 • FC 2

brojač novca FC 2

 1. tri brzine brojanja
 2. detekcija po dužini novčanica
 3. odlične performanse brojanja